El dividend digital

BY IN General Comentaris tancats a El dividend digital

Els dirigim aquestes linies per tal de donar una breu explicació del què és i quan es produirà el Dividend Digital, intentarem explicar-ho de tal manera que tant els entesos en la matèria com els que no ho son, puguin entendre que és i què passarà en els pròxims mesos a les senyals de televisió.

Què es el dividend digital?

El dividend digital ve donat pel constant increment de tràfic a les xarxes de telefonia mòbil. És necessari posar a disposició dels operadors de telecomunicacions quan abans millor, un espai necessari per al desplegaments de xarxes.
Per aquest motiu, la banda de 790 a 862 MHz, que actualment està ocupat per alguns canals de televisió, haurà de ser abandonada pels mateixos i passarà a ser ocupada per les empreses de telecomunicacions que la utilitzaran per estendre la cobertura de la banda ample mòbil en tot el territori nacional i oferir serveis de 4G.

Quan es farà?

El un principi, la liberalització de la banda 790Mhz a 862 Mhz, per a entregar-la a les empreses de telecomunicacions, estava previst per abans del Gener del 2015, però el Govern Central d’acord amb el Consell de Ministres, va decidir per tal d’accelerar l’arribada de la tecnologia 4G a Espanya, fer-ho abans del Gener del 2014. A hores d’ara però, s’espera que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, anunciï els detalls d’aquest procés.

Com afectarà la LTE a les instal·lacions?

En l’afectació em de dividir dos possibles casos:

Antenes individuals, on l’antena dóna senyal a un sol habitatge
Antenes col·lectives, on l’antena dóna senyal a varis habitatges ( comunitats de veïns )

En el primer cas l’actuació a dia d’avui pot ser:

Canvi d’antena actual, per una antena optimitzada per a rebre senyal fins al canal 60, en aquests cas, al eliminar les senyals més del canal 60, ja no hi ha marge per a què entrin les senyals de 4G, per lo tant, no hi pot haver interferències, però.. en aquest cas, tampoc es permet l’entrada del 4G, almenys per la mateixa instal·lació que l’antena.
Instal·lar un filtre que elimini els dipolos actius amb el fi d’evitar problemes de saturació, en aquest cas, l’antena instal·lada es conservaria i s’instal·laria un filtre en la mateixa, capaç d’aïllar les senyals de LTE ( Long Term Evolution / 4G).

En el segon cas de les antenes comunitàries, l’actuació a dia d’avui és el següent i està dividit en varis casos.

ANTENA: El primer punt d’actuació, són les antenes, ja que són els punts per on entren les senyals de LTE no desitjades, s’ha de tenir en compte que les senyals de LTE poden ser bastants superiors respecte a les senyals de TDT ( en quan a nivell de senyal) i això dependrà del tipus de transmissor i de la distància d’aquest.
En general, la electrònica que s’utilitza diàriament, no és capaç de aïllar les senyals de LTE no desitjades i les actuacions que s’estan considerant per a mitigar aquests efectes són en aquest cas els mateixos que en les antenes individuals.

Canvi d’antena actual, per una antena optimitzada per a rebre senyal fins al canal 60, en aquests cas, al eliminar les senyals més del canal 60, ja no hi ha marge per a què entrin les senyals de 4G, per lo tant, no hi pot haver interferències, però.. en aquest cas, tampoc es permet l’entrada del 4G, almenys per la mateixa instal·lació que l’antena.
Instal·lar un filtre que elimini els dipolos actius amb el fi d’evitar problemes de saturació, en aquest cas, l’antena instal·lada es conservaria i s’instal·laria un filtre en la mateixa, capaç d’aïllar les senyals de LTE ( Long Term Evolution / 4G)

FILTRE PREVI: Instal·lació d’un filtre el més proper a l’antena possible i sempre abans del preamplificador d’antena, així es bloquejarà la via descendent de la LTE que serà la via que més incidència pot crear a la nostra instal·lació si penetra per l’antena.

FILTRE FINAL: Un altre punt a tenir en compte, són les senyals que poden generar els propis terminals ( mòbils o dispositius de 4G) de LTE: senyals Uplink. De moment no es coneixen moltes dades sobre aquestes senyals, però és segur que s’hauran de protegir els equips de l’interior de les instal·lacions mitjançant filtres finals ( desprès dels amplificadors ).

XARXA DE DISTRIBUCIÓ: En tots aquells casos on es rebin alts nivells de senyal de LTE, encara que s’hagi adequat l’antena i els amplificadors, també s’hauran de protegir la resta de la instal·lació ( cablejat, tomes, televisors, etc… ), Serà important utilitzar cables, passius de distribució i bases de tomes que estiguin ben apantallades, així i com cuidar la instal·lació de cables i connectors, per exemple: Si en algun punt de la instal·lació del cablejat, hi ha algun problema de aïllament, serà necessari instal·lar filtres abans de STB i TV.
Però aquests seran casos on la situació de la instal·lació es trobi molt proper a un transmissor de LTE.

Aquesta és la informació que es coneix fins ara de l’arribada de les senyals de 4G a Espanya. En el cas de modificacions els mantindrem informats per aquesta mateixa via.

Sr. Àngel Sementé.
Dpt. Tècnic.

Facebook Twitter

Comments are closed.